Skip to main content

Polityka cookies strony internetowej tomaszbill.pl

Polityka Plików Cookies strony internetowej www.alfalingua.pl

Niniejszy dokument jest Polityką Plików cookies strony internetowej https://tomaszbill.pl/ zarządzanej przez Tomasza Billa prowadzącego działalność gospodarcza pod nazwa „Alfa Lingua Tomasz Bill” siedzibą w Warszawie, ul. S. Mikołajczyka 12/12, 03-984 (dalej: „Alfa Lingua lub „Administrator” – w związku z faktem, że Tomasz Bill prowadzący działalność pod firmą „Alfa Lingua Tomasz Bill jest Administratorem danych osobowych użytkowników, które mogą być zbierane za pośrednictwem tej strony). Na przedmiotowej stronie internetowej wdrożono technologie umożliwiające zbieranie informacji pomagających ulepszyć doświadczenia online użytkowników (tzw. pliki „cookies”).

Niniejsza Polityka objaśnia różne rodzaje plików cookies wykorzystywanych przy świadczeniu na rzecz Użytkowników usług za pośrednictwem strony https://tomaszbill.pl/, jak również informuje o sposobie ich kontrolowania przez użytkowników. Korzystanie z usług jest równoznaczne z akceptacją informacji o plikach cookies pojawiającej się w chwili wchodzenia na stronę, co oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i udostępnianie plików cookies przez Administratora w sposób opisany w niniejszej Polityce.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: hello@tomaszbill.pl

Administrator niniejszym oświadcza, że za pośrednictwem strony internetowej otrzymuje wyłącznie informacje przechowywane w plikach cookies i że nie zbiera żadnych dodatkowych informacji dotyczących użytkowników. W szczególności, Administrator oświadcza, że strona nie wykorzystuje tzw. śledzących plików cookies (tracking cookies). 

Definicje:

Użytkownik: osoba korzystająca z Serwisu. 

Urządzenie Użytkownika: sprzęt, którym posługuje się Użytkownik podczas korzystania z Serwisu tj. komputer, telefon, tablet itp. 

Serwis: strona internetowa 

Pliki cookies: Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

W jaki celu Administrator wykorzystuje pliki cookies:

Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). 

Mechanizm składowania i odczytu plików cookies: 

Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.

Rodzaje plików cookies wykorzystywanych przez Serwis: 

 1. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis w celu poprawy świadczenia usług:
 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji. Są to pliki niezbędne dla prawidłowego działania Serwisu. Zawierają odpowiedź na działania Użytkownika w tym m.in. ustawieniach logowania czy profilu, a także wypełnianie formularzy. (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka na czas trwania sesji (ang. shopping cart cookies);
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
 • Administrator wykorzystuje również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy dopasowanej do preferencji użytkownika. W tym celu Administrator przechowuje informacje lub uzyskuje dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.
 • Pliki cookies wykorzystywane ze względu na czas ich trwania: 
 • cookies sesyjne (session cookies) – „cookies” umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej.
 • cookies stałe (persistent cookies) – nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności, w zależności od ustawień właściciela strony internetowej.
 • Pliki cookies wykorzystywane ze względu podmiot zamieszczający: 
 • cookies własne (first party cookies) – cookies” umieszczone na stronach internetowych bezpośrednio przez Serwis
 • cookies zewnętrzne (third-party cookies) – cookies” umieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż Serwis.

Jak wyłączyć pliki cookies:

Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość wyłączenia plików cookies w wykorzystywanej przez Ciebie wyszukiwarce. Administrator zaznacza jednak, że ze względu na cel w jakim pliki cookies są wykorzystywane ich zablokowanie przez Użytkownika może powodować ograniczony dostęp do niektórych funkcji Serwisu. Poniżej znajdują się odnośniki dla konkretnych wyszukiwarek pod którymi można wyłączyć wykorzystywanie plików cookies dla Serwisu :

Korzystając ze strony: jak wyłączyć cookies lub u jednego ze wskazanych dostawców:

 • Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome
 • Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera
 • Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce FireFox
 • Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Edge
 • Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari
 • Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Internet Explorer 11

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookies korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe:

Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

 

Zagrożenia związane z wykorzystywaniem plików cookies:

Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach cookies. Zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zaleceń korzystania z sieci internet.

 

Czy pliki Cookies mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie:

 

W pewnych okolicznościach, Administrator może współpracować z osobami trzecimi w celu dostarczenia usług na stronie. Na przykład, dostawcy rozwiązań analitycznych będący osobami trzecimi mogą wykorzystywać swoje własne pliki cookies w celu zbierania informacji o aktywności użytkowników i/lub reklamach, na które użytkownicy kliknęli. Takie informacje mogą być przez nich wykorzystywane do dostarczania reklam, które ich zdaniem najprawdopodobniej zainteresują Użytkownika, wziąwszy pod uwagę wcześniej oglądane treści. Administrator nie kontroluje takich plików cookies, a w celu wyłączenia plików cookies osób trzecich, musisz udać na odpowiednią stronę internetową takiej osoby trzeciej.

Następujące osoby trzecie mogą wykorzystywać swoje własne pliki cookies na stronie internetowej Serwisu:

ZMIANY W POLITYCE PLIKÓW COOKIES

Administrator może wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki Plików Cookies w dowolnym czasie, w szczególności jeśli zaistnieje potrzeba odzwierciedlenia zmian w usługach dostępnych na stronie internetowej lub w przepisach prawa.